Skel.dk Landinspektører har pr. 1. januar overtaget Landmålerfirmaet Carsten Reenberg, hvorfor du om et øjeblik vil blive videresendt til deres hjemmeside.

SITUATIONSOPMÅLING AF LANDMÅLER

En situationsopmåling har til formål at skabe et digitalt tegningsmateriale, der er korrekt og målfast. Det er vores erfaring, at mange projekter er fejlbehæftede, fordi bygherren har benyttet kommunernes digitale grundkort. Men disse grundkort er baserede på digitaliseret luftfotos og matrikelkort, og derfor er de ikke målfaste.

Du får et målbart overblik med en situationsopmåling​

Ved en situationsopmåling måler vi den faktiske situation på grunden, og det er alt fra det eksisterende terræn til bygninger, veje og skel, men også tekniske anlæg, som kan være brønde, riste, vandstop, el-master og lignende. Når vi har udført en situationsopmåling, vil bygherre, entreprenør og arkitekt få et klart og målbart overblik over grunden.

Vi starter en situationsmåling med en rekognoscering

En situationsopmåling starter med andre ord med en grundig rekognoscering på grunden, der bliver afmærket med landmålerstokke, hvorefter situationsopmålingen vil ske ud fra disse punkter. Dette vil så vidt muligt ske med opmåling fra kendte koordinater for at undgå fejlforplantninger.​

Det bedste er naturligvis, at nabopunkterne har en ensartet nøjagtighed i forhold til hinanden, hvilket kan ske med opmåling af alle overordnede punkter forud for den egentlige situationsopmåling påbegyndes. Dog kan sådan en opmåling fravælges af økonomiske hensyn.

Landmålerfirmaet Carsten Reenberg A/S kan foretage situationsopmåling for arkitekter, byherrer og entreprenører. Og det sker altid med vægt på dialog og kommunikation gennem processen. Derved sikrer vi tilfredse kunder.

Kontakt os her

Kontakt os på telefon 44 66 71 44, eller skriv til vores e-mail på info@landmaaler.dk for at høre mere om situationsopmåling og vores arbejde som landmåler.​

​Firma

SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S

CVR: 34203180

Adresse

L.C.Worsøesvej 5

4300 Holbæk

Kontakt

Tlf.: 92 15 11 09

Mail: info@landmaaler.dk