Opmåling af lejearealer, erhvervsarealer og andelsboligarealer

Lejearealer opmåles i henhold til Bygnings- og Boligregistret, også kaldet for BBR. BBR-instruksen definerer blandt andet reglerne for opmåling af lejearealer. Dog er der en mindre forskel mellem reglerne for opmåling af lejearealer og ejerlejlighedsarealer.

Boligarealer i BBR og OIS

Du kan også finde ejendomsoplysninger på den offentlige informationsserver (OIS), hvis du er i tvivl om et boligareal. OIS har samme juridiske gyldighed som BBR-meddelelser fra kommunen. Kommunen er ansvarlig for at ajourføre både BBR og OIS efter de regler, der er fastlagt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Der kan være mange grunde til at bede en landmåler om at opmåle et boligareal, men den mest sædvanlige er i forbindelse med nyetablerede boligareal eller ved sammenlægning af boligareal. Det kan også ske, at lejer eller udlejer ønsker en kontrolopmåling, hvis der er tvivl om rigtighed af BBR-arealet.​

Vi tilbyder både opmåling og kontrolopmåling af arealer

​Landmålerfirmaet Carsten Reenberg A/S tilbyder opmåling af arealer i boliger og erhvervslokaler for både udlejer, lejer, fremlejer og ejer.

Vi kan for eksempel udføre opmåling eller kontrolmåling i forbindelse med:

  • ​Kontrolopmåling i forbindelse med tvivl om rigtigheden af BBR-arealet.
  • ​Verifikation af lejeareal for den enkelte bolig eller erhvervsareal.
  • ​Udarbejdelse af nyt areal i forbindelse med sammenlægning af lejligheder.
  • ​Udarbejdelse af boligareal for nyetablerede taglejligheder på tidligere tørrelofter.
  • Rådgivning omkring regler for opmåling og beregning af boligarealer.

​Firma

Landmålerfirmaet Carsten Reenberg A/S

CVR: 26672236

Adresse

Industriparken 3

2750 Ballerup

Kontakt