Skel.dk Landinspektører har pr. 1. januar overtaget Landmålerfirmaet Carsten Reenberg, hvorfor du om et øjeblik vil blive videresendt til deres hjemmeside.

ENTREPRENØRER

Vort speciale er landmåling i entreprenørbranchen, hvor vi er vant til et nært samarbejde med ingeniører, formænd og betonerne.

Vi har gennem tiden erfaret hvilke tids- og kvalitetskrav der kræves på afsætningsområdet, herunder tegningsforståelse.

Vi råder over det mest moderne tekniske udstyr indenfor opmåling, afsætning samt databehandling, og vil derfor være istand til at levere ydelser / produkter på et højt kvalitetsniveau.

Afsætning og opmåling i entreprenørbranchen

  • Afsætning til montage
  • Afsætning til Alu-facader
  • Afsætning til rammepæle
  • Afsætning af spunsvægge
  • Afsætning af brønde, riste og kantsten ved vej og kloakprojekter
  • Kvalitetssikring
  • Maskinstyring med GPS
  • Volumenberegning
  • Deformationsmåling
  • Som - udført dokumentation

​Firma

SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S

CVR: 34203180

Adresse

L.C.Worsøesvej 5

4300 Holbæk

Kontakt

Tlf.: 92 15 11 09

Mail: info@landmaaler.dk