RING TIL OS PÅ TELEFON 

44 66 71 44

ENTREPRENØRER

​Vort speciale er landmåling i entreprenørbranchen, hvor vi er vant til et nært samarbejde med ingeniører, formænd og betonerne.

Vi har gennem tiden erfaret hvilke tids- og kvalitetskrav der kræves på afsætningsområdet, herunder tegningsforståelse.

Vi råder over det mest moderne tekniske udstyr indenfor opmåling, afsætning samt databehandling, og vil derfor være istand til at levere ydelser / produkter på et højt kvalitetsniveau.

Afsætning og opmåling i entreprenørbranchen

  • ​Afsætning til montage
  • Afsætning til Alu-facader
  • Afsætning til rammepæle
  • Afsætning af spunsvægge
  • Afsætning af brønde, riste og kantsten ved vej og kloakprojekter
  • Kvalitetssikring
  • Maskinstyring med GPS
  • Volumenberegning
  • Deformationsmåling
  • Som - udført dokumentation

Landmålerfirmaet Carsten Reenberg A/S  |  Industriparken 3, 2750 Ballerup  |  Telefon: 44 66 71 44  |  E-mail: info@landma​aler.dk  | CVR: 26672236