Skel.dk Landinspektører har pr. 1. januar overtaget Landmålerfirmaet Carsten Reenberg, hvorfor du om et øjeblik vil blive videresendt til deres hjemmeside.

GPS REGISTRERING LEVERES I HØJ KVALITET

Landmålerfirmaet Carsten Reenberg A/S i Ballerup udfører GPS registrering for blandt andet arkitekter, entreprenører og bygherrer i hele landet. Vi råder i den forbindelse over noget af det mest moderne tekniske udstyr inden for opmåling, afsætning og databehandling. Derved er vi i stand til at levere vores målinger, kort og andre produkter på et højt kvalitetsniveau.

Teknisk opmåling med GPS registrering​

Når der skal udarbejdes en situationsplan, en nivellementsplan eller lignende, kan der laves en meget nøjagtige teknisk opmåling med totalstation eller GPS registrering fra landjorden. GPS registrering er især velegnet til fladeopmålinger, herunder detailmåling af vandløbstværsnit, tekniske anlæg, installationer med videre.

Detailmåling med GPS registrering og totalstation​

GPS registrering ved detailmåling kan således benyttes til at bestemme den indbyrdes beliggenhed af udvalgte terrænpunkter. Og her skelnes mellem matrikulær måling, der benyttes til at fastlægge skel mellem ejendomme, og teknisk måling, der benyttes i forhold til brønde, riste, vandstop, el-master og lignende.​

Detailpunktets kote beregnes ved at indmåle flere fikspunkter med kendte koordinater og koter, og denne metode bliver både enklere og hurtigere ved at supplere med GPS registrering. Nøjagtigheden kan komme helt ned på 1-2 centimer ved opmåling med GPS, hvis der er kendte fikspunkter. Dog er GPS registrering ikke velegnet, når der er hindringer i landskabet.

Opmåling med totalstation skal også ske med reference til et etableret fikspunktssystem. Nøjagtigheden er den samme som ved GPS registrering, men tager længere tid.

Kontakt os for mere information

Ring til Landmålerfirmaet Carsten Reenberg A/S, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde inden for opmåling, kortlægning og afsætning.

​Du kan kontakte os på telefon 44 66 71 44 eller e-mail info@landmaaler.dk.​

​Firma

SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S

CVR: 34203180

Adresse

L.C.Worsøesvej 5

4300 Holbæk

Kontakt

Tlf.: 92 15 11 09

Mail: info@landmaaler.dk