Skel.dk Landinspektører har pr. 1. januar overtaget Landmålerfirmaet Carsten Reenberg, hvorfor du om et øjeblik vil blive videresendt til deres hjemmeside.

BYGNINGSAFSÆTNING PLACERER BYGNINGEN KORREKT

Hos Landmålerfirmaet Carsten Reenberg A/S i Ballerup udføer vi bygningsafsætning for kunder i hele landet. En bygningsafsætning handler om at placere bygningen korrekt, og dette sker i to faser. I den første fase sker en orienterende bygningsopmåling, hvor formålet er at placere en afsætningspæl i hvert hjørne af den kommende bygning.

Vi laver de krævede beregninger for bygningsopmåling

​Der kan være forhold i jordbunden, der skal tages hensyn til, men der kan også være bestemmelser i bygningsreglementet og lokalplanen, ligesom der kan være bestemmelser omkring fredning og privatretlige forhold. Vi undersøger naturligvis disse forhold, og vi laver de krævede beregninger, men bygningsafsætning skal naturligvis ske i overensstemmelse med projekttegningerne.

Den næste fase med bygningsafsætning handler om den praktiske afsætning på grunden. I denne fase af bygningsafsætningen bliver der placeret galger på afsætningspæle.

Disse galger vil typisk bestå af vandrette brædder, som om muligt bliver placeret i samme højde, som den kommende sokkel.

Efter bygningsafsætning fremsender vi en afsætningsplan

​Vi tilbyder at foretage denne bygningsafsætning for bygherrer og entreprenører. Forud for bygningsafsætningen har vi brug for bygningstegninger og eventuelle byggetilladelser. Når vi har fuldført opgaven, fremsender vi en afsætningsplan.

Kontakt os, og få et uforpligtende tilbud

Vores mål som landmåler er altid tilfredse kunder, og derfor lægger vi stor vægt på kommunikation under hele processen med rådgivning, bygningsopmåling og bygningsafsætning. Kontakt os på telefon 44 66 71 44 eller e-mail info@landmaaler.dk for at få flere oplysninger.

​Firma

SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S

CVR: 34203180

Adresse

L.C.Worsøesvej 5

4300 Holbæk

Kontakt

Tlf.: 92 15 11 09

Mail: info@landmaaler.dk