RING TIL OS PÅ TELEFON 

44 66 71 44

Bygningsafsætning placerer bygningen korrekt

Hos Landmålerfirmaet Carsten Reenberg A/S i Ballerup udføer vi bygningsafsætning for kunder i hele landet. En bygningsafsætning handler om at placere bygningen korrekt, og dette sker i to faser. I den første fase sker en orienterende bygningsopmåling, hvor formålet ganske enkelt er at placere en afsætningspæl i hvert hjørne af den kommende bygning. Det er forskelligt, hvor nøjagtigt den skal ske.

Vi laver de krævede beregninger for bygningsopmåling

​Der kan være forhold i jordbunden, der skal tages hensyn til, men der kan også være bestemmelser i bygningsreglementet og lokalplanen, ligesom der kan være bestemmelser omkring fredning og privatretlige forhold. Vi undersøger naturligvis disse forhold, og vi laver de krævede beregninger, men bygningsafsætning skal naturligvis ske i overensstemmelse med projekttegningerne.

Den næste fase med bygningsafsætning handler om højden på fundamentet, og det er naturligvis ikke uvæsentligt, hvis fundamentet på et hus bliver støbt for lavt. I denne fase af bygningsafsætningen bliver der placeret galger på afsætningspælene.

Disse galger vil typisk bestå af vandrette brædder, som bliver placeret i samme højde, som den kommende sokkel. Der vil også blive trukket snore mellem afsætningspælene for at markere omridset op bygningen.

Efter bygningsafsætning fremsender vi en afsætningsplan

​Vi tilbyder at foretage denne bygningsafsætning for bygherrer og entreprenører. Forud for bygningsafsætningen har vi brug for bygningstegninger og eventuelle byggetilladelser. Når vi har fuldført opgaven, fremsender vi en afsætningsplan.

Kontakt os, og få et uforpligtende tilbud

Vores mål som landmåler er altid tilfredse kunder, og derfor lægger vi stor vægt på kommunikation under hele processen med rådgivning, bygningsopmåling og bygningsafsætning. Kontakt os på telefon 44 66 71 44 eller e-mail info@landmaaler.dk for at få flere oplysninger.

Landmålerfirmaet Carsten Reenberg A/S  |  Industriparken 3, 2750 Ballerup  |  Telefon: 44 66 71 44  |  E-mail: info@landma​aler.dk  | CVR: 26672236