Skel.dk Landinspektører har pr. 1. januar overtaget Landmålerfirmaet Carsten Reenberg, hvorfor du om et øjeblik vil blive videresendt til deres hjemmeside.

ARKITEKTER

Digitalt tegningsmateriale

​I projektfasen er det yderst vigtigt at arkitekten er i besiddelse af det korrekte digitale tegningsmateriale, der beskriver de nuværende faktiske forhold med hensyn til eksisterende terræn, bygninger, veje, skel samt tekniske anlæg som brønde, riste, vandstop, el-master og lignende.

Gennem tiden har vi erfaret at flere projekter var fejlbehæftet, fordi man som udgangspunkt har brugt kommunernes digitale grundkort. Disse kort er baseret på digitaliseret luftfotos og matrikelkort, og således ikke målfaste.

Kun ved en situationsopmåling bliver den digitale plan målfast.

​Firma

SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S

CVR: 34203180

Adresse

L.C.Worsøesvej 5

4300 Holbæk

Kontakt

Tlf.: 92 15 11 09

Mail: info@landmaaler.dk