RING TIL OS PÅ TELEFON 

44 66 71 44

ARKITEKTER

Digitalt tegningsmateriale​

​I projektfasen er det yderst vigtigt at arkitekten er i besiddelse af det korrekte digitale tegningsmateriale, der beskriver de nuværende faktiske forhold med hensyn til eksisterende terræn, bygninger, veje, skel samt tekniske anlæg som brønde, riste, vandstop, el-master og lignende.

Gennem tiden har vi erfaret at flere projekter var fejlbehæftet, fordi man som udgangspunkt har brugt

kommunernes digitale grundkort. Disse kort er baseret på digitaliseret luftfotos og matrikelkort, og således

ikke målfaste.

Kun ved en situationsopmåling bliver den digitale plan målfast.

Landmålerfirmaet Carsten Reenberg A/S  |  Industriparken 3, 2750 Ballerup  |  Telefon: 44 66 71 44  |  E-mail: info@landma​aler.dk  | CVR: 26672236