NIVELLEMENTSPLAN AF MÅLING

Landmålerfirmaet Carsten Reenberg A/S i Ballerup kan tilbyde at udføre en nivellementsplan til brug for ansøgninger om byggetilladelser, projekteringer, dokumentationer og fejlfinding for kunder i hele landet.

En nivellementsplan udarbejdes af en landmåler, og er en oversigt over højder i det omgivende terræn og af omkringliggende bygninger og andre konstruktioner. Det er forskelligt, hvor nøjagtig en nivellementsplan behøver at være, men opmåling kan ske med nivelleringsinstrumenter og GPS.

Du kan benytte en nivellementsplan til flere formål​

​Visse kommuner kræver, at der bliver vedlagt en nivellementsplan sammen med ansøgningen om byggetilladelse. Men nivellementsplaner bliver også benyttet til at beregne, hvor meget jord der skal fordeles på byggegrunden. Dertil kommer, at nivellementsplaner kan benyttes som dokumentation efter et byggeri, ligesom de kan benyttes til at afsløre ujævnheder eller sætninger.

En nivellementsplan kan med andre ord benyttes til forskellige formål og forskellige steder i processen, men grundlæggende har nivellementsplaner til formål at give et detaljeret overblik over et området, hvilket naturligvis er væsentligt ved en projektering, uagtet der er tale om ejendomme, veje eller forsyningsanlæg.​

Der er forskel på en situationsplan og en nivellementsplan

​En nivellementsplan adskiller sig fra en situationsplan ved, at nivellementsplanen kun viser højdeforskellige i omgivelserne. Nivellementsplanen beskriver således ikke den omgivne situation. Vi kan naturligvis også lave en situationsplan.

Vores kunder, der tæller arkitekter, byherrer og entreprenører, vælger os, fordi vi lægger vægt på tilfredse kunder, herunder på dialog og kommunikation gennem hele processen.

Kontakt os og få et godt tilbud

​Kontakt Landmålerfirmaet Carsten Reenberg enten på telefon 44 66 71 44 eller på vores e-mail info@landmaaler.dk, hvis du har brug for en nivellementsplan.​

​Firma

Landmålerfirmaet Carsten Reenberg A/S

CVR: 26672236

Adresse

Industriparken 3

2750 Ballerup

Kontakt