RING TIL OS PÅ TELEFON 

44 66 71 44

OPMÅLING AF LEJEAREALER OG BBR-AREALER

Lejearealer opmåles i henhold til Bygnings- og Boligregistret, også kaldet for BBR. BBR-instruksen definerer blandt andet reglerne for opmåling af lejearealer. Dog er der en mindre forskel mellem reglerne for opmåling af lejearealer og ejerlejlighedsarealer.

Lejearealer i BBR og OIS

Du kan også finde ejendomsoplyser, herunder af lejearealer, på Den Offentlige Informationsserver (OIS), hvis du er i tvivl om et lejet areal. OIS har samme juridiske gyldighed som en BBR-meddelelse fra kommunen. Kommunen er ansvarlig for at ajourføre både BBR og OIS efter de regler, der er fastlagt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Der kan være mange grunde til at bede en landmåler om at opmåle et lejeareal, men den mest sædvanlige er i forbindelse med nyetablerede lejearealer eller ved blandt andet sammenlægning af lejearealer. Det kan også ske, at lejer eller udlejer ønsker en kontrolopmåling, hvis der er tvivl om rigtigheden af BBR-arealet.

Vi tilbyde både opmåling og kontrolopmåling af lejearealer

Landmålerfirmaet Carsten Reenberg A/S tilbyder opmåling af lejearealer i boliger og erhvervslokaler for både udlejer, lejer, fremlejer og fremlejetager.

Vi kan for eksempel udføre opmåling eller kontrolopmåling i forbindelse med:

  • Tvivl om rigtigheden en af BBR-arealet.
  • Verifikation af lejeareal for den enkelte andelsbolig.
  • Udarbejdelse af nyt lejeareal i forbindelse med sammenlægning af lejligheder.
  • Udarbejdelse af boligarealer for nyetablerede taglejligheder på tidligere tørrelofter.

Dertil kommer, at vi tilbyder rådgivning om regler for opmåling og beregning.

Kontakt Landmålerfirmaet Carsten Reenberg A/S

Ring til os på telefon 44 66 71 44, eller skriv til på vores e-mail på info@landmaaler.dk, for at få flere oplysninger.

Landmålerfirmaet Carsten Reenberg A/S  |  Industriparken 3, 2750 Ballerup  |  Telefon: 44 66 71 44  |  E-mail: info@landma​aler.dk  | CVR: 26672236